“Student vervult spilfunctie bij Watercoalitie Liempde”

,

Waterschap de Dommel, de gemeente Boxtel en SPPiLL zijn in september gestart met de Watercoalitie Liempde. Doel van dit project is om zoveel mogelijk regenwaterafvoeren van huizen af te koppelen van de riolering. Mbo-student stedenbouwkunde Menno van der Heijden van het Koning Willem I College vervult als stagiaire bij Waterschap de Dommel een spilfunctie in de Watercoalitie.

 

In eerste instantie was niet iedereen binnen Waterschap de Dommel enthousiast over het idee om een stagiaire in te zetten om de wateroverlast in Liempde te verminderen. Dirk van der Burgt, planvormer Stedelijk Gebied bij het waterschap, durfde deze uitdaging wel aan. “We hadden iemand nodig, die actief voor ons aan de slag ging in Liempde om mensen te informeren over de Watercoalitie”, legt Van der Burgt uit. “Na een eerste gesprek met Menno had ik direct het gevoel dat hij hiervoor de juiste persoon was. Gelukkig blijkt dat in de praktijk ook zo te zijn.”
 
Druk
Menno van der Heijden vertelt enthousiast over de Watercoalitie Liempde. “Veel huizen in Liempde kampen nu al regelmatig met wateroverlast. De verwachting is dat door de klimaatveranderingen deze overlast in de toekomst alleen maar toeneemt. Door het afkoppelen van regenwater neemt de druk op de riolering af. We zijn nu bezig met een pilotproject van zo’n 80 woningen in het centrum van Liempde. Inmiddels hebben al vijftien huiseigenaren aangegeven dat ze willen meedoen aan het project en we hopen dat het zich als een olievlek verder gaat uitbreiden.” De jonge student fungeert daarbij als een spin in het web. “Ik verzorg een stuk administratie, maar ga ook op bezoek bij mensen om uit te leggen welke mogelijkheden er zijn om af te koppelen en te kijken of de rioleringstekeningen kloppen. In de afgelopen periode is dit mijn project geworden. Daar ben ik best trots op.”
 
Win-win situaties

De samenwerking tussen het Koning Willem I College en Waterschap de Dommel is mede tot stand gekomen door bemiddeling van OndernemersLift+. “In dit geval hebben wij een makelaarsrol vervult tussen student en opdrachtgever”, zegt Fenna Westerduin, teammanager Competence Center bij OndernemersLift+. “Wij streven er naar om de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en onderwijs zoveel mogelijk te bevorderen. Dat leidt vaak tot win-win situaties, zowel voor de scholen als voor de bedrijven of instellingen.”
 
Overtuigen

Van der Burgt benadrukt dat het niet eenvoudig is om mensen te overtuigen om af te koppelen. “Wateroverlast is een gevoelig onderwerp en ieder perceel is anders. Mensen zijn angstig voor veranderingen. Daarom kost het vaak best wel wat moeite om hen te overtuigen van het nut en de noodzaak om af te koppelen. Het is daarom knap wat Menno als stagiaire bij Waterschap de Dommel en de mensen van de gemeente Boxtel en SPPiLL nu al voor elkaar hebben gekregen. De bedoeling is dat het project de komende tijd verder uitgebreid gaat worden naar andere delen van Liempde en Boxtel.”
 

Nieuwe stagiaire

Het vervolgproject gaat plaatsvinden zonder medewerking van Menno van der Heijden, want die heeft op 13 januari 2017 zijn laatste stagedag gehad bij Waterschap de Dommel. “Ik wil na mijn studie een hbo-opleiding Stedenbouw gaan volgen. Maar ik heb tijdens deze stage bij Waterschap de Dommel veel kennis opgedaan, waar ik in de toekomst zeker nog plezier aan ga beleven.” Als het aan Dirk van der Burgt ligt, worden de werkzaamheden voor Watercoalitie Liempde binnen het waterschap begin volgend jaar voortgezet door een nieuwe stagiaire. “Natuurlijk kost het tijd om een stagiaire te begeleiden en is niet iedereen hetzelfde. Maar als we bereid zijn om dit te doen, krijgen we er meestal iets goeds voor terug.”

Onze betrokken kennispartners

De drijvende kracht achter het Kennisportaal en OndernemersLift+

Deel deze pagina