Succesverhalen

Als netwerk van Overheid, Ondernemers en Onderwijs ondersteunt, faciliteert en stimuleert Kennis Portaal innovatieve startende en groeiende (student)ondernemers in de regio Noordoost-Brabant. Kennis Portaal biedt nadrukkelijk de mogelijkheid contact te leggen met haar partners, zodat deze direct van waarde kunnen zijn bij het creëren van groeikansen en realiseren van jouw ideeën en ambities.

Toon meer succesverhalenToon minder succesverhalen
Het Kennisportaal is een initiatief van OndernemersLift+

met als belangrijkste kennispartners: