ZLTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen wij 15.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. Dat doen we zeer betrokken en professioneel, zowel in de vorm van belangenbehartiging en het opzetten van projecten als van individueel advies. Daarnaast participeren we in strategische activiteiten en innovaties binnen de food- en agrisector die van meerwaarde zijn voor de (toekomstige) marktpositie van onze leden. We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid. We hebben dan ook altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. Verder dagen we onze leden voortdurend uit om alert te blijven en goed in te spelen op de veranderende vragen van burger en consument. Hoofdonderwerpen op onze agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap.

Deel deze pagina
Het Kennisportaal is een initiatief van OndernemersLift+

met als belangrijkste kennispartners: